E-mail staat schriftelijkheidsvereiste niet in de weg

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Al ten tijde van het sluiten van de koopovereenkomst van een appartementsrecht rustten er op het verkochte meerdere beslagen. In de overeenkomst is daarom een ontbindingsbepaling opgenomen met als voorwaarde dat deze schriftelijk dient te geschieden. Verkoper heeft per e-mail laten weten aan koper...