Werkt de nieuwe kraakwetgeving contraproductief?

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Op 30 maart 2021 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel over het aanscherpen van de kraakwetgeving aangenomen. Hierdoor wordt een strafrechtelijke ontruiming van kraakpanden sneller mogelijk. De rechter-commissaris (RC) moet daarover binnen 72 uur een beslissing nemen.

Archieffoto: ANP

Dit wetsvoorstel heeft als doel om ontruiming bij kraken sneller te regelen. Daar waar in de huidige wetgeving in geval van verdenking van kraken een aankondiging van de ontruiming werd gegeven – waarna in veel gevallen een kort geding werd ingesteld –, wordt nu bij een dergelijke verdenking direct de RC betrokken.

In dit geval doet de officier van justitie (OvJ) een vordering bij de RC...