Elf procent minder afgehandelde rechtszaken in 2020

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Het aantal afgehandelde rechtszaken daalde in 2020 met elf procent ten opzichte van het jaar ervoor. De coronapandemie is hier debet aan, concludeert de Rechtspraak op basis van hun recent verschenen jaarverslag.

De coronacrisis heeft een grote impact gehad op de gang naar de rechter en de processen binnen de rechtspraak. Als gevolg van de coronamaatregelen vonden vorig jaar maart, april en mei veel fysieke zittingen niet plaats. In totaal werd in circa 1,4 miljoen zaken behandeld in 2020, ongeveer 170.000 zaken minder dan in 2019.

Van deze afgehandelde zaken waren ruim driekwart (76 procent) civielrechtelijke handelsgeschillen en familiezaken (rechtbank, hof en kanton). Zeventien procent ...