De klagende curator

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

In hoeverre kan een curator van een BV klagen over de advocaat van een oud-bestuurder? De Raad van Discipline oordeelt dat een curator kan klagen als het gedrag van een advocaat ‘zo bezwaarlijk is voor de bereddering van de boedel, dat de advocaat zich daarvan had moeten onthouden’.