Overtreding concurrentiebieding leidt tot boete € 51.800

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Uit deze uitspraak blijkt dat een werknemer wel degelijk aan een concurrentiebeding kan worden gehouden. De werknemer in kwestie bekleedde geen hoge of specialistische functie, maar werd toch gehouden aan een beding dat gold voor twee jaar én in heel Nederland. Dit biedt kansen voor werkgevers. De...