De Volkskrant en het Inlichtingenbureau

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

In potentie is het Inlichtingenbureau een afschuwelijke organisatie, alleen die naam al. Echter, de Volkskrant valt het bureau aan met een serie quotes van actievoerders en anderen die hun verdachtmakingen veelal niet of beperkt onderbouwen.