Aanbiedingsbrief bij rapport onderzoek continuïteit in de bekostiging van politie, Openbaar Ministerie en Rechtspraak

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Minister Dekker en minister Grapperhaus sturen het eindrapport van het onderzoek naar de continuïteit van de bekostiging van politie, Openbaar Ministerie en Rechtspraak naar de Tweede Kamer. Zij sturen ook een afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over dit onderzoek met hun 1e reactie op het rapport.