Hof van Justitie <i>Case-Law Digest</i> eerste kwartaal 2021

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Het Hof van Justitie en het Gerecht van de Europese Unie publiceren sinds januari 2021 maandelijks een overzicht van (een twaalftal) opvallende uitspraken. De uitgebreide samenvattingen zijn ingedeeld op onderwerp en zijn vooralsnog beschikbaar in het Engels en het Frans.