Wisselende reacties op aangenomen motie voor meer geld sociale advocatuur

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De NOvA en de VSAN reageren verheugd op een recent aangenomen Tweede Kamer-motie die aan de sociale advocatuur meer geld belooft. Scepsis is er echter ook. “Het recht is niet meer voor de mensen, maar tégen de mensen. Dat draai je niet zomaar om.”

Volgens de motie over de reikwijdte van artikel 68 in de Grondwet, ingediend door Jesse Klaver (GroenLinks) en Lilianne Ploumen (PvdA), moet de rechtspositie van burgers worden versterkt. In de motie wordt daarom onder meer uitgesproken dat structureel voldoende middelen worden vrijgemaakt voor de sociale advocatuur. Dit ‘in de geest van het advies van de commissie-Van der Meer‘ uit 2017.

Ook wordt in het