Belang van € 28 levert € 3.500 aan schadevergoeding op

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Bij een procedure met een gering belang heeft de belanghebbende geen recht op een vergoeding van geleden immateriële schade vanwege een overschrijding van de redelijke termijn. Hof Arnhem-Leeuwarden bepaalt dat het daarbij gaat om het belang volgens het standpunt van de belanghebbende. Het...