Hof en raden van disciplines gaan zich verzetten tegen kansloze veelklagers

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Het hof volgt daarmee de lijn die de Nationale Ombudsman voor zichzelf heeft uitgezet over de bejegening van veelklagers. In het evaluatierapport Wet positie en toezicht advocatuur (2020) wordt het als problematisch gezien dat de mogelijkheden om op te treden tegen misbruik van het klachtrecht gebrekkig zijn. Het aantal bagatelzaken, lichtvaardig ingediende wrakingsverzoeken, kansloze herzieningsverzoeken en klachten tegen functionarissen van de tuchtcolleges is in 2020 verder toegenomen. Dit leidt tot een grote belasting voor de capaciteit van de tuchtcolleges en de dekens en ook tot ergernis en frustratie bij verwerende advocaten. Volgens het hof en de raden leveren dergelijke verzoeken en klachten geen bijdrage aan de bewaking en bevordering van de kwaliteit van de beroepsuitoefening. De tuchtcolleges in de advocatuur juichen het daarom toe dat de wetgever onderzoekt hoe hier paal en perk aan kan worden gesteld. Zij stellen voor dat zij ruimere mogelijkheden krijgen...