Medewerker toezicht Wet normering topinkomens bij het CIBG te Den Haag

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De Wet normering topinkomens (WNT) stelt een maximum aan beloningen en ontslagvergoedingen van de hoogst leidinggevenden (topfunctionarissen) en toezichthouders bij instellingen in de (semi)publieke sector. Samen met een aantal collega’s vorm je het team dat is aangewezen als toezichthouder op de...