Niet-belanghebbende kan soms toch bij bestuursrechter in beroep tegen omgevingsbesluit

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Meer mensen kunnen een beroep gaan doen op de bestuursrechter. Als iemand al eerder kritiek heeft geleverd op een ontwerpbestemmingsplan of ontwerptracébesluit, bijvoorbeeld tijdens een inspraakprocedure, hoeft men geen direct belanghebbende in de kwestie meer te zijn: het beroep van een...