Rechtsstaat is gebaat bij meer stabiele financiering – nu schommelt deze vooral

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De onderzoekers van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum brachten in kaart hoe de drie organisaties worden gefinancierd en wat de voor- en nadelen van bepaalde financieringswijzen zijn. Ook werd gekeken hoezeer de begrotingen van politie, OM en Rechtspraak van 2010 tot 2020 fluctueerden, bijvoorbeeld door bezuinigen of extra investeringen. Daarbij bleken bezuinigingen veelal generiek van aard terwijl extra investeringen juist voor specifieke doelen werden ingezet. De resultaten van het onderzoek zijn verwerkt in het rapport Continuïteit in de bekostiging van politie, Openbaar Ministerie en Rechtspraak....