De aanvang van de lange verjaringstermijn ex art. 3:310 lid 1 BW

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Het lijkt op het eerste gezicht een eenvoudige regeling: tel twintig jaar op bij de gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt en de verjaringsdatum staat vast. Toch blijkt het criterium blijkens een aantal recente Hoge Raad-arresten niet steeds even eenvoudig toepasbaar: wat geldt bijvoorbeeld...