Jurisprudentie Centrale Raad van Beroep ook na invoering Wnra nog relevant

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De kantonrechter Assen oordeelt in de onderhavige zaak over ontbinding van de arbeidsovereenkomst van een gemeenteambtenaar. In de uitspraak geeft de rechter niet alleen een oordeel over die ontbinding, maar ook over de vraag of een passende regeling genormeerd wordt door de Wet Normering...