Kamerbrief met voortgangsrapportage Resolute Support Afghanistan mei 2020-mei 2021

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Ministers Blok, Kaag en Bijleveld rapporten jaarlijks over de voortgang van de Nederlandse bijdrage aan de NAVO Resolute Support (RS) missie in Afghanistan. Deze voortgangsrapportage heeft een terugblikkend karakter (mei 2020 - mei 2021) en zal daarom niet ingaan op de aanstaande beëindiging van de missie waartoe op 14 april 2021 door de NAVO-bondgenoten werd besloten.