Digitale uitwisseling patiëntgegevens: Tweede Kamer buigt zich over nieuwe regels

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Begin mei werd het wetsvoorstel voor de nieuwe Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (“Wegiz”) ingediend bij de Tweede Kamer. De Wegiz verplicht zorgverleners om bepaalde gegevens elektronisch uit te wisselen en op dezelfde manier (tekstueel) vast te leggen in het uit te wisselen patiëntendossier. Ook stelt de Wegiz gedetailleerde technische eisen aan de ICT-systemen die zorgverleners gebruiken. Door deze nieuwe regels moet gegevensuitwisseling in de zorg makkelijker en efficiënter gaan verlopen. In dit artikel bespreek ik aan de hand van een vijftal vragen wat de Wegiz betekent voor de praktijk.

1. Waarom komen er nieuwe regels voor digitale uitwisseling?

Op dit moment stuiten zorgaanbieders bij het uitwissele...