Zware zorgplicht notaris voor fiscale gevolgen van testament

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Mensen die een affectieve relatie hebben zonder echtgenoten of geregistreerde partners te zijn, hebben geen recht op de partnervrijstelling in de erfbelasting. Als de één de ander aanwijst als erfgenaam, dient de notaris hen op die fiscaal nadelige positie te wijzen.