Onderzoek discriminatie personeelsbeleid overheid tussen 1945 en 1971

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

In de decennia na de oorlog kon het voor de carrière van een sollicitant of ambtenaar bij Rijk en gemeenten grote gevolgen hebben als er sprake was van een homoseksuele geaardheid. Formeel was er geen beleid om homoseksuelen actief te weren, maar de overheden speelden wel een belangrijke rol bij het in stand houden en versterken van de maatschappelijke ‘heteronorm’. De discriminatie van homoseksuelen was niet systematisch maar systemisch.