Update huurrecht: wat te doen aan discriminatie op de woningmarkt?

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Een dak boven je hoofd is een fundamenteel recht dat is verankerd in art. 11 (1) IVESCR, art. 1 juncto 22 (2) van de Nederlandse Grondwet. Toch is er landelijk sprake van discriminatie op afkomst en seksuele geaardheid, blijkt uit het onderzoek door Art. 1 en Radar. 

Onderzoek Art. 1 en Radar

Uit het onderzoek blijkt dat er landelijk sprake is van ongelijke behandeling op grond van etnische achtergrond en seksuele geaardheid op de woningmarkt. Deze groepen huurder-kandidaten hebben relatief minder kans op bezichtiging. Tijdens het onderzoek gepleegde mystery calls laten zien in hoeverre makelaars bereid zijn om in opdracht van de verhuurder discriminerend te handelen. Ruim 86% van de makel...