Meer maatregelen voor huisvesting van aandachtsgroepen nodig

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Minister Ollongren (BZK) wil dat er meer passende huisvesting komt om de aandachtsgroepen op de woningmarkt te helpen. Het gaat onder meer om dak- en thuisloze mensen, arbeidsmigranten, statushouders, ouderen met een zorgvraag en andere spoedzoekers. Zij worden het hardst geraakt door de toenemende woningnood en de coronacrisis. Daarom heeft de minister een interbestuurlijke werkgroep gevraagd om met adviezen voor een brede aanpak te komen. Hierin zitten meerdere ministeries, de VNG, Aedes, de G4 en de G40. Zij komen in juli met hun rapport.