Rechter, tevens advocaat Pels Rijcken, is niet partijdig in advocatengeschil

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De man had op latere leeftijd rechten gestudeerd en werd in 2011 als advocaat beëdigd. Maar omdat hij niet binnen de wettelijke termijn de beroepsopleiding wist te voltooien, werd hij van het tableau geschrapt. In 2015 werd hij opnieuw beëdigd maar ook toen verliep de opleiding niet gladjes. Drie keer haalde hij een onvoldoende voor het vak jaarrekening lezen én voor het vak minor burgerlijk recht. De consequentie daarvan zou voor hem ‘onbillijk’ zijn, vond hij (namelijk: weer schrapping), Omdat er zich ‘nieuwe feiten en omstandigheden’ hadden voorgedaan, vroeg hij voor beide vakken een herkansing aan. De Algemene Raad wees dat af. De man ging in beroep bij de rechtbank Gelderland (voorzieningenrechter) en nadien in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State....