Corona en huurprijsvermindering: de rol van de TVL en hoe om te gaan met de toekomst

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

In mijn bijdrage van 22 maart 2021 besprak ik enkele opvallende elementen uit de eerste gepubliceerde bodemuitspraken met betrekking tot huur en corona. Sindsdien zijn er weer enkele interessante uitspraken gepubliceerd en is de kwestie aan de Hoge Raad voorgelegd.

In deze bijdrage bespreek ik de rol van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (‘TVL’) en hoe rechters omgaan met gevorderde toekomstige huurprijsvermindering.

Zoals ik in mijn eerdere bijdrage signaleerde, speelt het leerstuk van de onvoorziene omstandigheden ex artikel 6:258 BW een prominente rol bij de beantwoording van de vraag of de huurder in aanmerking komt voor een huurkorting. Een veel voorkomen...