Arbeidsrechtelijke bescherming voor de stichtingsbestuurder verdwijnt per 1 juli 2021

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Bestuurders van stichtingen genoten bijzondere ontslagbescherming. Per 1 juli 2021 komt daar, met inwerkingtreding van de Wet bestuur en toezicht, verandering in. De dienstbetrekking eindigt dan gelijktijdig en automatisch met een ontslag als bestuurder.