Benoeming advocaat-generaal Hoge Raad

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Mr. S.D. Lindenbergh wordt advocaat-generaal in de sectie civiel recht van het parket bij de Hoge Raad der Nederlanden. De ministerraad heeft besloten hem voor te dragen op voorstel van minister Dekker voor Rechtsbescherming. De benoeming gaat in op 1 november 2021.