Duidelijkheid over termijn waarbinnen verzocht kan worden om vernietiging van ontslag op staande voet

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Na een ontslag op staande voet kan de werknemer de rechter verzoeken om dit te vernietigen. Deze bevoegdheid vervalt echter twee maanden na de dag waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd (artikel 7:686a lid 4, aanhef en onder a, BW). De Hoge Raad beantwoordde de vraag hoe wordt bepaald wanneer...