Fiscaal Jurist bij het UWV te Amsterdam

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

UWV is één van de grootste organisaties van Nederland en verzorgt werknemersverzekeringen, zoals o.a. geregeld in de Ziektewet en de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Je levert vanuit jouw fiscale expertise een bijdrage, zowel op operationeel als op beleidsmatig niveau. Samen met collega’s ...