Hoge Raad: handhaving tegen curator leidt inderdaad tot boedelschuld

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De Hoge Raad heeft prejudiciële vragen beantwoord die van groot belang zijn voor de handhavingspraktijk. Omdat de overheid de curator zelfstandig kan aanspreken voor overtredingen van milieuwetgeving, zijn de schulden die daaruit voortvloeien boedelschulden. Dit soort schulden worden bij voorrang...