Hoge Raad over causaal verband in het verzekeringsrecht: de ‘dominant cause’ onderuit

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De Hoge Raad oordeelt in deze zaak dat de rechter niet gehouden is om bij het onderzoek naar het causaal verband tussen een gebeurtenis en een schade de leer van de ‘dominant cause’ toe te passen.

Als de verzekeringsovereenkomst niet zelf voorschrijft hoe een causaal verband moet worden...