Documenten-fuik, argumenten-fuik en uit eigen beweging zoeken naar appjes

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Een bijzondere Wob-uitspraak. Kennelijk vindt de rechtbank het nodig dat de Wob-verzoeker die het niet eens is met een besluit gedetailleerd dient aan te geven waar diens bezwaren op zien. Zomaar roepen dat het om 'alle niet openbaar gemaakte stukken' gaat, is onvoldoende. Illustratief verwijzen...