Kroniek Vennootschapsrecht april 2020 - april 2021

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

In het eerste deel van deze kroniek worden enkele uitspraken besproken.
Aan de orde komt jurisprudentie over
nietige en vernietigbare besluiten,
stuiting van verjaring van een vordering op een vof en haar vennoten,
toerekening van wetenschap in het
kader van verjaring, de ontheffing
van een...