Bedelverboden: van ordeprobleem tot mensenrechtenkwestie

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Het EHRM liet zich in Lăcătuş t. Zwitserland voor het eerst uit over de verhouding tussen de toepassing van een bedelverbod en het recht op privéleven (art. 8 EVRM). De uitspraak is ook voor de Nederlandse rechtsorde van belang.