Hobbels op de weg bij het motiveren van een gunningsbeslissing

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Een aanbesteder moet motiveren waarom hij tot een bepaalde gunningsbeslissing is gekomen. Wanneer een afgewezen inschrijver meent dat een aanbesteder niet of niet voldoende aan deze plicht heeft voldaan, kan hij de motivering juridisch – met een kort geding bij de voorzieningenrechter – laten...