Vereffening nalatenschap: wat als een erfgenaam niet meewerkt?

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Vereffeningsbevoegdheden kunnen uitgeoefend worden zonder medewerking van een balsturige erfgenaam.