Rijksoverheid zet betekenisvolle stap naar meer openheid

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Bij de toezending van stukken over wetgeving en beleid aan de Eerste en Tweede Kamer maakt het kabinet vanaf donderdag 1 juli ook de departementale beslisnota’s openbaar. Daarmee wil het kabinet voor parlement, pers en publiek beter inzichtelijk maken wat de afwegingen zijn achter het besluit.