Benoeming lid Kiesraad

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Mevrouw J.M.A. (Hanny) Kemna wordt lid van de Kiesraad. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om haar voor benoeming voor te dragen. De benoeming gaat in per medio juli 2021. Kemna volgt dhr. P. (Peter) Castenmiller op. Hij was sinds 2013 lid van de Kiesraad.