Rapport: Openbaar Ministerie heeft ‘waarneembare vooruitgang’ geboekt

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

In juni 2018 installeerde het College van procureurs-generaal de Onderzoekscommissie Openbaar Ministerie (commissie Fokkens), naar aanleiding van mediaberichten over een liefdesrelatie tussen hoofdofficieren Marianne Bloos en Marc van Nimwegen. Het onderzoeksrapport van deze commissie, ook over mogelijke belangenverstrengeling bij de aanschaf van software, verscheen in april 2019. Daarin stonden aanbevelingen over het werkklimaat binnen het OM (en de wijze waarop daarmee is omgegaan), het benoemingenbeleid, het integriteitsbeleid, (ethisch) leiderschap en governance – over al deze zaken bestond ontevredenheid....