Wanneer blijft een gemeente zitten met de kosten na asbestbrand?

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Bij een asbestbrand blijft de verspreiding doorgaans niet beperkt tot het eigen perceel, maar komen asbestvezels ook terecht in de omgeving. Gemeenten grijpen vaak direct in door middel van spoedeisende bestuursdwang en nemen de sanering onverwijld op zich. Onderstaand twee uitspraken van de Raad...