TK De Staat van Migratie 2021 en het incidentenoverzicht 2020

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Aanbieding van de Staat van Migratie 2021 en het incidentenoverzicht 2020 mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister van Buitenlandse Zaken. De Staat van Migratie is een samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van Buitenlandse Zaken en vervangt de Rapportage Vreemdelingenketen (RVK) en de Integrale Migratieagenda (IMA).