Bestuurdersaansprakelijkheid voor belasting- en pensioenschulden?

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Als een onderneming niet in staat is tot betaling van pensioenbijdragen aan een pensioenfonds, moet een bestuurder binnen 14 dagen nadat een pensioenbetaling verschuldigd is daarvan schriftelijk mededeling doen aan het pensioenfonds en, indien het pensioenfonds daarom vraagt, nadere inlichtingen...