Bestuursrechter toetst niet meer ambtshalve tijdigheid rechtsmiddel in voorgaande fase

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De Centrale Raad van Beroep heeft in een gemengde kamer (bestaande uit de presidenten van de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven en de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State) uitspraak gedaan in een zaak waarin de vraag centraal ...