Gelijke behandeling en rechtsbescherming in de knel bij Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Het wetsvoorstel inzake gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) laat ruimte om te discrimineren. Ook is het lastig voor de burger om zijn of haar recht te halen. Dat is de kern van het advies over de WGS van het College voor de Rechten van de Mens aan de Eerste Kamercommissie voor...