Wetsvoorstel democratisering waterschappen

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

In elk waterschap wordt nu nog een aantal zetels (minimaal zeven en maximaal negen) automatisch toebedeeld aan vertegenwoordigers van boeren, bedrijven en natuurorganisaties. Dit wetsvoorstel strekt ertoe dergelijke 'geborgde zetels' in het waterschapsbestuur op te heffen.