(Senior) wetgevingsjuristen en senior overheidsjurist bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Ben jij een jurist die graag aan de slag gaat met actuele, betekenisvolle thema’s zoals de energie- en klimaattransitie, digitalisering, stikstofreductie, gemeenschappelijk landbouwbeleid en dierenwelzijn en het als een uitdaging ziet voor twee ministeries met veel verschillende beleidsterreinen te ...