Wetsvoorstel om doxing strafbaar te stellen

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Door de opkomst van internet en social media is doxing een serieus probleem geworden. Steeds vaker worden privégegevens van hulpverleners, opiniemakers, wetenschappers, journalisten en politici verspreid met als doel vrees aan te jagen, ernstige overlast te veroorzaken of iemand te hinderen in de uitoefening van zijn beroep. Het gaat daarbij niet alleen om bekende mensen, maar ook om bijvoorbeeld politieagenten en gemeenteambtenaren. De Tweede Kamer en de politie hebben hierover hun zorgen geuit en aangedrongen op een strafrechtelijke aanpak van doxing....