Bestuursrechter toetst niet langer ambtshalve of rechtsmiddel op tijd was

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De uitspraak werd gedaan door een zogenoemde gemengde kamer. Naast CRvB-president Takvor Avedissian hadden daarin zitting Theo Simons, president van het College van Beroep voor het bedrijfsleven, en Bart Jan van Ettekoven, voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De uitspraak heeft gelding over voor het hele bestuursrecht....