Zorgverzekering voor economisch niet-actieve EU-burgers in gastlidstaat

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Het Hof bevestigt het recht van economisch niet-actieve burgers van de Unie die in
een andere lidstaat dan hun lidstaat van herkomst wonen, om aangesloten te zijn bij
het openbare zorgverzekeringsstelsel van de gastlidstaat. Het Unierecht legt echter de gastlidstaat niet de verplichting op om...