Wetsvoorstel dierenmishandeling en dierverwaarlozing

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Dit wetsvoorstel strekt ertoe het handhavingsinstrumentarium in dierenwelzijnszaken te versterken, middels een uitbreiding van de mogelijkheden om een houdverbod op te leggen en in de strafbaarstelling als misdrijf van het aanhitsen van een dier. Daarnaast worden enkele bestuursrechtelijke...