Europese Commissie uit zorgen over financiering van rechtsbijstand

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De Europese Commissie merkt op dat het Nederlandse rechtssysteem nog steeds wordt gekenmerkt door een zeer hoog niveau van (waargenomen) onafhankelijkheid. Ruim drie vierde van de Nederlandse bevolking (77 procent) is (zeer) tevreden over de onafhankelijkheid van de rechtspraak in eigen land. Ook is de Europese Commissie te spreken over de Nederlandse inspanningen om de kwaliteit van eigen rechtspraak te bevorderen. Hierbij noemt de commissie de (gewijzigde) benoemingsprocedure van rechters bij de Hoge Raad en de inwerkingtreding van de Experimentenwet die het uitrollen van pilots op grotere schaal mogelijk maakt. Dit kan innovatieve ideeën binnen de rechtspraak stimuleren....